italy

07:30, 16/02/2017

Carrefour, tập đoàn bán lẻ lớn nhất châu Âu tuyên bố ngưng tiêu thụ cá tra Việt Nam tại thị trường Tây Ban Nha, Italy, Pháp và một số nước do hiểu sai thông tin về cá tra Việt Nam.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia