khoa học công nghệ

08:50, 14/09/2020

Hội nữ trí thức Việt Nam là một trong những nơi tập trung các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ. Tuy nhiên các kết quả nghiên cứu của Hội vẫn chưa “kết duyên” được với nhiều doanh nghiệp để trở thành hàng hóa.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia