Kinh tế Quốc tế

18:52, 22/09/2022

Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng mạnh lãi suất, giá yen rơi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng tại 145 yen đổi một USD, buộc chính phủ Nhật Bản phải can thiệp vào thị trường để đẩy giá nội tệ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia