kỳ họp quốc hội

15:29, 12/11/2020

Với 430/439 đại biểu tán thành (chiếm 89,21% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, với mục tiêu tăng trưởng GDP là 6%.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia