lãi suất cho vay

15:00, 11/01/2023

Về kiến nghị của cử tri tỉnh Tiền Giang liên quan đến việc hỗ trợ lãi suất cho vay bằng đồng USD, Ngân hàng Nhà nước cho biết chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước có hỗ trợ lãi suất khi cho vay bằng đồng Việt Nam nhưng chưa tính đến việc hỗ trợ đối với cho vay bằng đồng USD.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia