Masan

08:05, 09/09/2017

HĐQT của CTCP Tập đoàn Masan (mã: MSN) đã thông qua phương án tăng vốn góp từ gần 6.617 tỷ đồng lên tối đa 13.117 tỷ đồng, tương ứng số vốn góp thêm là 6.500 tỷ đồng vào Công ty CP Tầm nhìn Masan.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia