Masan Consumer

10:03, 17/12/2020

CTCP Tập đoàn Masan (MCK: MSN) vừa thông báo sẽ thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 với tỷ lệ 10%. Mỗi cổ phiếu dự kiến được nhận 1.000 đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia