microsoft

12:30, 30/10/2021

Microsoft đã vượt qua Apple về vốn hóa thị trường vào 29/10 để trở thành công ty đại chúng có giá trị nhất thế giới.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia