ngân hàng BIDV

Chủ nhật lúc 07:30

Ngân hàng BIDV tiếp tục thông báo bán đấu giá khoản nợ của CTCP Vertical Synergy VietNam với tài sản thế chấp cho khoản vay là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại một số địa chỉ ở TP. HCM.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia