nguyễn xuân sơn

08:07, 05/05/2018

Sau khi nhận bản án, nếu Nguyễn Xuân Sơn khắc phục được 3/4 số tiền tức khoảng 37 tỷ thì Chánh án tòa án nhân dân tối cao có quyền xem xét để giảm xuống chung thân cho bị cáo. Hà Văn Thắm nếu khắc phụ

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia