nhà đầu tư

07:50, 06/09/2022

Chiều ngày 5/9, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đã có thông báo về ngày chính thức giao dịch lô lẻ 1 - 99 cổ phiếu. Đồng thời, HOSE cũng nêu rõ những lưu ý cần biết khi thực hiện giao dịch lô lẻ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia