nhập siêu

09:56, 03/10/2016

Tổng cục Thống kê ước tính trong 9 tháng cả nước xuất siêu 2,76 tỷ USD hàng hóa và nhập siêu dịch vụ là 3,4 tỷ USD. Cụ thể, tính chung 9 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 128,2 tỷ US

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia