PGbank

06:35, 06/04/2018

Theo BCTC đã kiểm toán năm 2017, VietinBank cho biết đã cùng PGBank thỏa thuận tạm dừng giao dịch sáp nhập. Hai ngân hàng sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền của mỗi bên để phê duyệt chấm dứt giao dịch sáp n

6 tháng, PGBank báo lãi hẻo chỉ... 58 tỷ đồng
07:30, 28/08/2017
Nguyễn Cường
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia