phát hành cổ phiếu

Thứ năm lúc 17:01

Giá chào bán 13.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến sau phát hành Tài chính Hoàng Minh tăng vốn điều lệ thêm 865 tỷ đồng, từ hơn 608 tỷ đồng hiện nay lên hơn 1.273 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia