phó thủ tướng

Thứ sáu lúc 08:40

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký Công điện số 871/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành và các địa phương chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới đất liền.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia