Phục Hưng Holdings

14:43, 19/11/2021

Không hề phát sinh doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản, thậm chí còn âm 10,8 tỷ đồng trong 6 tháng năm 2021 nhưng Phục Hưng Holdings lại liên tục tăng vốn bằng nghiệp vụ đấu giá cổ phần, phát hành cổ phiếu...

Phục Hưng Holdings: Ít vốn, tốn dự án
06:26, 11/04/2018
Quốc Trọng
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia