robot

10:58, 09/04/2022

Tesla có thể bắt đầu sản xuất robot hình người có tên Optimus vào đầu năm tới, CEO Elon Musk cho biết.

Nga bắt đầu tiến trình robot hóa quân đội
20:05, 24/05/2021
Trịnh Thái Bằng
Châu Âu thử nghiệm xe robot chiến đấu Type-X
07:13, 11/01/2021
Trịnh Thái Bằng
Hàn Quốc phát triển xe robot trinh sát hỏa lực
08:24, 10/12/2020
Trịnh Thái Bằng
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia