sai phạm

20:23, 05/12/2022

Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra loạt tồn tại, bất cập ở khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm như chậm tiến độ, trên lòng hồ còn có tình trạng người dân làm bè, lán trại đế đánh bắt cá gây mất cảnh quan; nguồn nước mặt có dấu hiệu ô nhiễm ở một số khu vực...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia