samsung

14:43, 12/10/2021

Người đứng đầu tập đoàn Samsung Jay Y. Lee sẽ phải ra tòa một lần nữa với cáo buộc sử dụng trái phép thuốc an thần.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia