sàn thương mại điện tử

06:50, 07/08/2021

Thông tin từ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho biết, đến hết năm 2021 sẽ đưa thông tin của khoảng 2,5 triệu hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia