siết phát hành trái phiếu doanh nghiệp

09:50, 22/07/2021

Tập đoàn Đèo Cả vừa có văn bản gửi đến các cơ quan chức năng phản ánh về những ràng buộc của định chế tài chính hiện hành làm khó doanh nghiệp BOT và đề xuất các giải pháp.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia