Thêm một công ty chứng khoán muốn mua lại 60 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Chứng khoán SmartInvest thông qua việc mua lại 60 tỷ đồng trái phiếu mã AASH2227001 để giảm xuống còn 67,99 tỷ đồng.

chứng khoán smartinvest

Thời điểm Chứng khoán SmartInvest mua lại từ ngày 16/12 đến ngày 30/12/2022. 

Sau khi mua lại một phần lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm, tổng dư nợ trái phiếu còn lại của CTCP Chứng khoán SmartInvest là 67,99 tỷ đồng.

Trái phiếu mã AASH2227001 được Chứng khoán SmartInvest phát hành ngày 18/2/2022, đáo hạn ngày 18/2/2027, lãi suất 10,5%/năm, mệnh giá 127,99 tỷ đồng và đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. 

Đây cũng là một phần trong lô trái phiếu duy nhất đã phát hành của Chứng khoán SmartInvest trong năm nay. 

Trong năm 2022, Chứng khoán SmartInvest đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 1.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 480 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành 60,4% kế hoạch năm.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Chứng khoán SmartInvest tăng 23% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 378,68 tỷ đồng lên 2.024,2 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm