Sở Công Thương Hà Nội

12:00, 03/10/2020

Sở Công thương Hà Nội cho biết đã chuẩn bị 28 địa điểm bán hàng hỗ trợ các địa phương khác của cả nước tiêu thụ hàng hoá dịp Tết nhằm vượt khó qua đại dịch COVID-19...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia