S&P 500

14:47, 27/08/2021

CEO Tim Cook đã nhận được số lượng cổ phiếu lớn nhất theo thỏa thuận năm 2011 - phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động của cổ phiếu Apple so với các công ty khác trong S&P 500.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia