tăng trưởng

15:10, 28/04/2022

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Hồng Việt – Tổng giám đốc SAP Việt Nam với Thương Gia khi nói về vấn đề phát triển bền vững trong doanh nghiệp. CEO Việt cho rằng, những doanh nghiệp nào càng nhập cuộc sớm trong vấn đề phát triển bền vững chắc chắn sẽ có nhiều lợi thế về mặt lâu dài.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia