Tập đoàn Đất Xanh

15:31, 01/11/2022

Doanh thu 9 tháng năm 2022 của Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) suy giảm khá nặng so với cùng kỳ. Tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã thực hiện được 41,8% mục tiêu doanh thu và 39,7% mục tiêu lợi nhuận năm.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia