Đất Xanh: Chào bán gần 168 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ tăng lên gần 7.800 tỷ đồng

Đất Xanh dự kiến chào bán 101,671 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chào bán riêng lẻ 57 triệu cổ phiếu và phát hành 9 triệu cổ phiếu ESOP.
Đất Xanh
Chào bán thành công gần 168 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ tăng lên gần 7.800 tỷ đồng

Theo Nghị quyết được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) thông qua, công ty sẽ chào bán gần 102 triệu cổ phiếu với giá dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 16,67% trên số cổ phiếu đang lưu hành cho các cổ đông hiện hữu. Phương thức chào bán là thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 6:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được 1 quyền mua, cứ 6 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.

Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng, Đất Xanh dự kiến thực hiện trong quý 4, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên HOSE.

Đất Xanh dự kiến thu về hơn 1.220 tỷ đồng từ đợt chào bán này, trong đó sẽ dùng 1.118,5 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An. Trong đó, 210,5 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn cho Công ty Cổ phần Hội An Invest (công ty con của Bất động sản Hà An) để thanh toán nợ trái phiếu (bao gồm gốc và lãi); 688 tỷ đồng bổ sung vốn cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Hà Thuận Hùng (công ty con của Bất động sản Hà An) để thanh toán nợ vay tổ chức tín dụng (bao gồm gốc và lãi) và 220 tỷ đồng thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của công ty Hà An.

Với 101,5 tỷ đồng còn lại, Đất Xanh dùng để thanh toán thuế và chi phí lương năm 2004. Công ty có thể quyết định điều chỉnh việc giải ngân tuỳ thuộc vào nhu cầu của mục đích nào đến trước.

Hội đồng quản trị Đất Xanh cũng thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 9 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,48% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 4 năm, thời gian thực hiện trong quý 4/2023.

Ngoài ra, Đất Xanh còn thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Công ty dự kiến chào bán 57 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,34 với giá dự kiến là 15.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm và sẽ bán cho dưới 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Dư kiến thời gian thực hiện trong quý 3, quý 4/2023.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 855 tỷ đồng dự kiến sẽ sử dụng để tăng tỷ lệ sở hữu của Đất Xanh tại công ty con là Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản (Đất Xanh Services, mã chứng khoán: DXS).

Nếu chào bán thành công đúng theo kế hoạch, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng thêm 1.676,7 tỷ đồng, vốn điều lệ của Đất Xanh lên gần 7.795 tỷ đồng.

Đất Xanh
Cổ phiếu DXG quay đầu giảm tại phiên 23/6 sau 5 phiên tăng trần liên tiếp.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2023, Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần chỉ hơn 378 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ. Trong đó, 3 hoạt động chiếm tỷ trọng doanh thu lớn là bán căn hộ, dịch vụ môi giới và hợp đồng xây dựng đều sụt giảm; duy có hoạt động quản lý, cho thuê bất động sản đầu tư ghi nhận tăng trưởng doanh thu.

Đáng chú ý, Công ty có gần 38 tỷ đồng hàng bán trả lại, trong khi cùng kỳ không ghi nhận khoản mục này. Điểm sáng của Đất Xanh là chi phí được tiết giảm đáng kể. Chi phí bán hàng và quản lý lần lượt giảm 70% và 46%, phần nào đã bù đắp được chi phí lãi vay tăng 36%.

Dù vậy, Đất Xanh vẫn lỗ ròng hơn 95 tỷ đồng sau 3 tháng đầu năm, trong khi cùng kỳ lãi hơn 270 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, sau 5 phiên tăng trần liên tiếp, cổ phiếu DXG quay đầu giảm, kết phiên 23/6 ở vùng giá 15.800 đồng/cổ phiếu, vốn hoá thị tường hơn 9.600 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm