The CrownX

22:05, 01/02/2023

CTCP Tập đoàn Masan (MSN) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2022, ghi nhận doanh thu và lợi nhuận ổn định ở mảng kinh doanh cốt lõi bất chấp thị trường chung nhiều biến động.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia