Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

15:43, 14/01/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, do đó trong nhiệm kỳ này huy động 500.000 tỷ đồng vốn đầu tư công tập trung cao độ phát triển hệ thống cao tốc.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia