tín dụng bất động sản

10:40, 04/11/2022

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, chính sách tín dụng bất động sản của NHNN là hướng đến việc ưu tiên cấp tín dụng với các khoản cho vay nhà ở phân khúc thấp.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia