tỉnh Hải Dương

06:46, 23/03/2021

Mục tiêu là đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Gia Lộc tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương với quy mô sử dụng đất 197,94 ha, tổng vốn đầu tư của dự án là 2.062,5 tỷ đồng.

Hải Dương không cô đơn!
07:15, 19/02/2021
Hồ Hường
"Đôi mắt" làng Xuân
10:58, 08/12/2020
TGO
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia