Tổ chức Y tế thế giới

10:57, 30/05/2022

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, căn bệnh đậu mùa khỉ đã tạo thành một "nguy cơ tương đối” đối với sức khỏe cộng đồng nói chung ở cấp độ toàn cầu sau khi có thêm nhiều quốc phát hiện các ca bệnh mới.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia