UAV

14:03, 09/07/2021

Ngày 7/7, Iran giới thiệu phiên bản phóng mặt đất tên lửa chống tăng có điều khiển “Almas” (ATGM), bản sao thiết kế trực tiếp hệ thống tên lửa Spike của Israel.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia