UBND tỉnh Bình Định

Hôm qua, lúc 15:45

Tỉnh Bình Định sẽ đấu giá 45 lô đất ở với tổng diện tích là 4.267,4m2 nằm trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Các khu đất trên đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, mục đích sử dụng đất là đất ở đô thị.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia