Bình Định liên tục giảm giá khởi điểm 16 lô đất trước ngày đấu giá đợt 1

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Nguyễn Tự Công Hoàng vừa ban hành Quyết định số 823/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn…

Theo văn bản này, tỉnh Bình Định sẽ đấu giá 16 lô đất tại Khu đô thị mới Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Đây là đợt đấu giá lần 1, năm 2023. Được biết, nếu so sánh với đơn giá khởi điểm của 16 lô đất nêu trên đã được phê duyệt tại Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định thì mức đơn giá khởi điểm được phê duyệt lần này đã được điều chỉnh giảm.

Cụ thể, 8 lô đất ở thương mại tại khu đô thị mới Long Vân được điều chỉnh giảm 3,24 triệu đồng/m2, từ 32,4 triệu đồng/m2 xuống còn 29,16 triệu đồng/m2. Trong khi, mỗi lô đất này có diện tích khoảng hơn 300m2, như vậy, với mức điều chỉnh như trên, nhiều lô đất ở thương mại tại dự án này được điều chỉnh giảm giá khởi điểm hơn 900 triệu đồng mỗi lô.

 đấu giá 16 lô đất
UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá khởi điểm để tổ chức đấu giá 16 lô đất.

Ngoài ra, 8 lô đất còn lại có địa chỉ tại khu ở liên kề tại tại Khu đô thị mới Long Vân cũng được điều chỉnh giảm giá khởi điểm. Trong 8 lô đất này, có 4 lô đất ở thuộc khu LK-06, LK-07, LK-08 có giá khởi điểm được điều chỉnh giảm 3 triệu đồng/m2, từ 30 triệu đồng/m2 xuống còn 27 triệu đồng/m2. Còn 4 lô đất còn lại có địa chỉ tại khu LK-02, LK-03 và giá khởi điểm được điều chỉnh giảm từ 28,8 triệu đồng/m2 xuống còn 25,92 triệu đồng/m2.

Được biết, UBND tỉnh Bình Định giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện công tác đấu giá 16 lô đất ở nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực, điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Có thể bạn quan tâm