10 dự án lớn tại Bình Định được đề xuất gỡ khó

UBND tỉnh Bình Định vừa có Công văn số 4122/UBND-KT gửi Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn về thủ tục chuyển đổi đất lúa trong việc triển khai các dự án trên địa bàn...
10 dự án lớn tại Bình Định được đề xuất gỡ khó

Công văn nêu rõ, thực hiện Công điện số 469/CĐ-TTg ngày 25/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, tại điểm g, Mục 11 Công điện Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: “...tổng hợp các vướng mắc thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội trong đó chỉ rõ các điều khoản của quy định, văn bản là nguyên nhân của các vướng mắc gửi về Tổ công tác trước ngày 15/6/2023 để tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ”.

Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Định10 dự án đang vướng về các thủ tục chuyển đổi đất lúa thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định.

Thứ nhất, dự án khu đô thị Long Vân 3 của Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng TC Bình Định và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân. Dự án này có vốn đầu tư khoảng 2.550 tỷ đồng với tổng diện tích 30ha. Theo báo cáo dự án khu đô thị Long Vân đang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi đất lúa khoảng 20,79ha.

Thứ hai, dự án khu đô thị Long Vân 4, chủ đầu tư là Liên danh Công ty cổ phần Phú Tài và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân, có quy mô 2.220 tỷ đồng, với 32ha. Dự án hiện đang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi đất lúa khoảng 11,9ha.

Thứ ba, dự án khu đô thị xanh Đông Bắc Diêu Trì, huyện Tuy Phước do Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô và Công ty Cổ phần Đầu tư nhà An Bình làm chủ đầu tư. Dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng hơn 2.255 tỷ đồng, tổng diện tích là 45ha, trong đó có 40,66ha đang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi đất lúa.

Thứ tư, dự án khu đô thị phía Nam Quốc lộ 19 tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn do Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn làm chủ đầu tư, quy mô khoảng 797 tỷ đồng. Tổng diện tích dự án là 28,6ha, hiện đang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi đất lúa khoảng 24,17ha.

Thứ năm, khu đô thị NĐT - 1 Tây đường Quốc lộ 19 mới do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân làm chủ đầu tư. Dự án này có tổng diện tích là 41ha, quy mô 2.950 tỷ đồng, đang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi đất lúa khoảng 22,44ha.

dự án
UBND tỉnh Bình Định ban hành Công văn số 4122/UBND-KT

Thứ sáu, dự án khu đô thị NĐT - 2 Tây đường Quốc lộ 19 mới, do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân làm chủ đầu tư. Dự án này có quy mô 3.010 tỷ đồng và 32ha, đang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi đất lúa khoảng 22,77ha.

Thứ bảy, khu đô thị Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ do Liên danh Công ty Cổ phần Bất động sản Hanovid, Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang làm chủ đầu tư. Dự án này có quy mô 1.457 tỷ đồng, rộng 27,13 ha, hiện đang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi đất lúa khoảng 18,65ha.

Thứ tám, khu đô thị Bình Chương Nam, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn, chủ đầu tư là Liên danh Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ, Công ty TNHH Bất động sản Quảng Bình, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang. Dự án này có quy mô 1.646,5 tỷ đồng, rộng 29,86ha, hiện đang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi đất lúa khoảng 23,94 ha.

Thứ chín, khu đô thị mới Cẩm Văn, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn do Công ty Cổ phần Bất động sản Hanovid làm chủ đầu tư. Dự án này có quy mô 421,55 tỷ đồng, diện tích là 42,5ha, hiện đang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi đất lúa khoảng 36,59ha.

Cuối cùng, khu đô thị mới Nhơn Bình, có chủ đầu tư Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư HBC Sài Gòn Bình Định và Công ty cổ phần May – Diêm Sài Gòn làm chủ đầu tư. Dự án này có quy mô 2.480,23 tỷ đồng, hiện đang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi đất lúa khoảng 17,13ha.

Có thể bạn quan tâm