Ủy ban thường vụ Quốc hội

10:00, 26/10/2022

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định rút nội dung đề xuất sử dụng ngân sách để mua lại 8 dự án BOT “vỡ” doanh thu ra khỏi phiên họp của Quốc hội đang diễn ra.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia