vaccine Covid-19

15:09, 15/04/2021

CDC cho biết, cơ quan này không muốn gửi đi thông điệp rằng vaccine của Johnson & Johnson có vấn đề mà muốn đưa ra quyết định đúng đắn dựa trên lượng dữ liệu phù hợp.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia