vaccine Covid-19

11:20, 14/01/2022

Những nhân viên không tiêm chủng vì lí do y tế hoặc tôn giáo có thể được miễn trừ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia