vinamilk

07:37, 07/05/2021

Nếu có bluechip nào gây thất vọng nhất cho cổ đông từ đầu năm đến nay thì VNM của Vinamilk sẽ được gọi tên đầu tiên bởi xu thế ngược thị trường của mã cổ phiếu này trong thời gian qua. Tuy nhiên, để khẳng định VNM đã hết “hấp dẫn” lại là câu chuyện khác.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia