Vinasa

09:04, 13/01/2023

Việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản trị doanh nghiệp, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ là một trong những yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp Việt gia tăng cạnh tranh, thu hút vốn đầu tư và hội nhập quốc tế.

FSI có tên trong Top 10 DN CNTT Việt Nam 2022
19:34, 10/09/2022
Hồ Hường
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia