Thế hệ lãnh đạo mới của VINASA mang trọng trách tiên phong thúc đẩy chuyển đổi số

Ngày 19/3, Đại hội Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) lần thứ V nhiệm kỳ 2021 - 2025 đã được tổ chức với sự ra mắt của Ban chấp hành và Ban lãnh đạo mới.
Thế hệ lãnh đạo mới của VINASA mang trọng trách tiên phong thúc đẩy chuyển đổi số

Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2021 – 2025 vừa diễn ra của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT vẫn tiếp tục là ngành có tốc độ phát triển cao dẫn đầu và đặc biệt là có đóng góp quan trọng vào sự phát triển, hiện đại hóa của các ngành kinh tế và mọi mặt của đời sống xã hội đất nước.

Cùng đó, đội ngũ doanh nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT đã có sự lớn mạnh nhanh chóng cả về số lượng, quy mô, trình độ công nghệ và về quản trị doanh nghiệp.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới, gồm Tân Chủ tịch Hiệp hội là ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa và 8 Phó Chủ tịch.

Phương hướng và chiến lược hoạt động của Hiệp hội sẽ tập trung vào 4 định hướng lớn: Xây dựng các hệ sinh thái công nghệ; Phát triển các nền tảng (Platform); Chú trọng chiến lược AI; Tham gia phát triển nguồn nhân lực CNTT, thông qua việc triển khai 3 lĩnh vực đào tạo chính gồm công nghệ, chuyển đổi số, smartcity.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhắc lại vai trò, sứ mệnh tiên phong đổi mới của ngành bưu điện 30 năm trước. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng đây là thời điểm ngành CNTT lại được trao lại sứ mệnh tiên phong đổi mới để nắm bắt cơ hội của cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

"Trong đó, VINASA, cộng đồng DN phần mềm, dịch vụ CNTT phải nhận trọng trách tiên phong thúc đẩy chuyển đổi số với tư duy mới, cách làm mới. Vì vậy, trong nhiệm kỳ này, bên cạnh việc hướng ra thị trường nước ngoài, VINASA và các DN thành viên cần có nhiều giải pháp thiết thực, thật dễ sử dụng, hướng đến số đông để giải những bài toán đặt ra trong thực tiễn nhằm thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, ứng dụng CNTT đem lại tác động, thay đổi tích cực trong xã hội" - Phó Thủ tướng nói.

Phát biểu trên cương vị mới, Tân Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Văn Khoa bày tỏ: “Được sự tin cậy và ủy thác để đảm nhiệm trọng trách này, tôi rất vinh dự, tự hào đồng thời cũng cảm nhận được áp lực to lớn trong những ngày sắp tới. Đại diện cho Ban chấp hành Nhiệm kỳ V, chúng tôi cam kết kế thừa một cách tốt nhất những thành tựu và tâm huyết mà các vị trong Hội đồng sáng lập cũng như nhiệm kỳ trước đã gây dựng và truyền lại.

Đồng thời, VINASA cũng nhận trách nhiệm tiên phong trong hợp tác - đổi mới – sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển của ngành CNTT Việt Nam theo Nghị quyết mà Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII đã chỉ ra”.

Có thể bạn quan tâm