vốn đầu tư công

Thứ năm lúc 17:53

Thay vì cho trả lại vốn đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Chính phủ tăng cường kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia