vốn tín dụng

07:30, 04/05/2021

Dù tăng trưởng tín dụng lĩnh vực chứng khoán và bất động sản trong quý 1/2021 không lớn, nhưng đây là các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, cần phải được kiểm soát chặt…

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia