wb

08:04, 14/10/2021

WB nhận định, với mức tăng trưởng âm trong quý 3/2021, tốc độ tăng trưởng GDP cả năm 2021 của Việt Nam sẽ bị giảm đi đáng kể.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia