Hủy niêm yết hơn 700 triệu cổ phiếu của FLC

Hơn 700 triệu cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC bị loại khỏi sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin...

Ngày 13/2, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) công bố thông tin về việc hủy niêm yết đối với mã cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Theo đó, ngày 20/2 tới đây, gần 710 triệu cổ phiếu FLC với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu sẽ bị hủy niêm yết. Như vậy, giá trị chứng khoán bị hủy niêm yết là hơn 7.099 tỷ đồng.

cổ phiếu FLC
Tập đoàn FLC vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin

Nguyên nhân được đưa ra là Tập đoàn FLC vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết, nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Tình huống này thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm o khoản 1, Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Trước đó, HOSE đã ra quyết định chuyển cổ phiếu FLC từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch kể từ ngày 9/9/2022. Theo HOSE, FLC đã tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 41 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết.

HOSE cho hay FLC chưa tổ chức đại hội cổ đông thường niên dù đã quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 31/12/2021, chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2021 và chưa chọn được đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm nay.

Trong diễn biến mới nhất, FLC dự tính tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023, dự kiến diễn ra sáng ngày 4/3/2023.

Nội dung chính của cuộc họp bất thường lần này vẫn là để thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Tất Thắng. Đồng thời, tại đại hội đồng cổ đông bất thường này, FLC cũng sẽ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho nhiệm kỳ 2021-2026.

Hiện, Hội đồng quản trị FLC nhiệm kỳ 2021-2026 chỉ bao gồm 4 thành viên là Chủ tịch Lê Bá Nguyên, Phó chủ tịch thường trực Bùi Hải Huyền, Phó chủ tịch Doãn Hữu Đoàn và Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Lê Thái Sâm.

FLC đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đông lần 1 vào ngày 5/2 nhưng bất thành do không đạt điều kiện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp. Với đại hội lần 2 tới đây, tỷ lệ này phải đạt ít nhất 33%.

Có thể bạn quan tâm