Kim ngạch xuất nhập khẩu cán mốc 100 tỷ USD

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, từ đầu năm 2019 đến ngày 19/03/2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa của Việt Nam đã cán mốc 100 tỷ USD.
Kim ngạch xuất nhập khẩu cán mốc 100 tỷ USD

Tổng kim ngạch XNK của cả nước trong nửa đầu tháng 3/2019 đạt 21,3 tỷ USD, tăng 18,6% (tương ứng tăng 3,34 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 2 vừa qua.

Cụ thể, về xuất khẩu, trong nửa đầu tháng 3, kim ngạch đạt 10,95 tỷ USD, tăng 13,6% (tương ứng tăng 1,31 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 2.

Ở chiều nhập khẩu, trong nửa đầu tháng 3, kim ngạch đạt 10,34 tỷ USD, tăng 24,5% (tương ứng tăng 2,03 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 2.

Với kết quả nêu trên, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/3, tổng kim ngạch XNK của cả nước đạt 93,6 tỷ USD, tăng 6,3% về mặt số tương đối và tương ứng tăng 5,55 tỷ USD về số tuyệt đối so với kết quả thực hiện cùng thời gian năm 2018.

Cán cân thương mại hàng hóa XNK của nước ta trong nửa đầu tháng 3 có mức thặng dư gần 0,61 tỷ USD; tính chung từ đầu năm đến hết ngày 15/3, mức thặng dư khoảng 0,5 tỷ USD.

Tính đến ngày 19/3, tổng kim ngạch XNK hàng hóa của Việt Nam đã cán mốc 100 tỷ USD.

Có thể bạn quan tâm