MBBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế vượt 20.000 tỷ đồng

MBBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế vượt 20.000 tỷ đồng

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) đặt đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 20.300 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2021.

Trong trường hợp kinh tế vĩ mô diễn biến khó khăn GDP<5%, CPI>5%, ngân hàng dự kiến lợi nhuận đạt 19.000 tỷ đồng, tăng 15%.

Cũng theo tài liệu hop đại hội, ngân hàng này dự kiến nâng tổng tài sản tăng 15% lên 700.000 tỷ đồng. Vốn điều lệ tăng 24% lên 46.882 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng khoảng 16% lên 472.600 tỷ đồng và theo giới hạn room mà Ngân hàng Nhà nước giao cho.

Ngân hàng cũng đặt mục tiêu tăng hiệu quả hoạt động các công ty thành viên, tăng tỷ trọng đóng góp lợi nhuận công ty thêm 2-3%. Đồng thời, MBBank muốn thu hút mới 2,5-3 triệu khách hàng bán lẻ trong 2022, tiếp tục nâng cao tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA).

Quảng cáo

HĐQT MBB cho biết, ngân hàng xây dựng các chỉ tiêu chiến lược về tài chính tăng trưởng cao hơn bình quân ngành với Doanh thu và Lợi nhuận kỳ vọng năm 2026 gấp 2,5 lần đến 3 lần so với 2021 theo các kịch bản linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Về vấn đề nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng, MBBank cho biết, ngân hàng này là 1 trong 7 ngân hàng được "mời" tham gia dự án chuyển giao bắt buộc. Lý do được mời tham gia, theo đại diện ngân hàng, ngoài nhiệm vụ chính trị còn là minh chứng cho thấy, ngân hàng này có khả năng hỗ trợ tái cơ cấu các ngân hàng thương mại yếu kém, góp phần làm lành mạnh ngành ngân hàng.

Khi nhận chuyển giao bắt buộc TCTD yếu kém, MBBank được áp dụng một số quyền và lợi ích theo quy định của pháp luật như: MBBank không phải thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính của TCTD được chuyển giao bắt buộc; ngân hàng được loại trừ TCTD được chuyển giao bắt buộc khi tính tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất; khoản góp vốn vào TCTD được chuyển giao bắt buộc không phải thực hiện trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư và được loại trừ khi tính giới hạn góp vốn, mua cổ phần của MBB; MBB và TCTD được chuyển giao bắt buộc được áp dụng các biện pháp hỗ trợ theo phương án chuyển giao bắt buộc được phê duyệt.

Việc nhận chuyển giao bắt buộc một TCTD giúp MBBank có cơ hội để tăng trưởng quy mô cao hơn mức tăng trưởng bình quân thị trường khoảng 1,5 ~ 2 lần trong dài hạn, cải thiện thứ hạng cạnh tranh và có nhiều không gian tăng trưởng mới.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

KBNN dự kiến có tổng cung khoảng 78.000 tỷ đồng ra thị trường trong quý 2 này; tuy nhiên quy mô thực tế còn ở phía trước và tùy thuộc vào sự hấp thụ của các ngân hàng thương mại.

Thứ ba, 17/05/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia