MWG sẽ cấp khoản vay tối đa 5.000 tỷ đồng cho chuỗi Thế Giới Di Động

MWG sẽ cấp khoản vay tối đa 5.000 tỷ đồng cho chuỗi Thế Giới Di Động

CTCP Thế Giới Di Động là công ty đang quản lý chuỗi cửa hàng Thế Giới Di Động (TGDĐ), do MWG nắm 99,95% cổ phần.

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG) vừa công bố nội dung thông qua giao dịch cho CTCP Thế Giới Di Động vay vốn với hạn mức tín dụng tối đa 5.000 tỷ đồng với thời hạn 36 tháng.

Mục đích vay nhằm bổ sung vốn lưu động. Lãi suất vay, phí cho vay và các điều khoản cụ thể khác sẽ theo thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng giữa các bên.

CTCP Thế Giới Di Động là công ty đang quản lý chuỗi cửa hàng Thế Giới Di Động (TGDĐ), do MWG nắm 99,95% cổ phần.

Quảng cáo

Từ năm 2017 đến 2019, chuỗi TGDĐ đóng góp 40% - 52% vào cơ cấu doanh thu của tập đoàn. Sau đó, tỷ lệ này giảm còn 26 - 27%/năm giai đoạn 2020 và 2021.

8 tháng đầu năm 2022, chuỗi cửa hàng bán lẻ điện thoại, laptop này đã thu về 24.500 tỷ đồng, đóng góp 27% doanh số chung của MWG. Tính đến cuối tháng 8, cả nước có 1.086 cửa hàng TGDĐ.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, lãnh đạo MWG cho biết, chuỗi cửa hàng TGDĐ và Điện Máy Xanh (ĐMX) vẫn là trụ cột mang lại dòng tiền chính, đóng góp tổng cộng 75% - 80% vào doanh thu của MWG hằng năm thông qua mở mới trung tâm điện máy, ĐMX Supermini, TopZone và phát triển mạng lưới cộng tác viên.  

Khi TGDĐ và ĐMX đạt quy mô thị trường trên 50% và dự báo thời gian tới sẽ tăng trưởng chậm lại, lúc đó MWG phải dồn lực cho chuỗi Bách Hóa Xanh. Lãnh đạo MWG nhận định, nhìn chung Bách Hóa Xanh chính là động lực tăng trưởng cho MWG trong 2 – 3 năm tới.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ngày 8/12, CJEU khẳng định công ty Google của Tập đoàn Alphabet phải xóa dữ liệu khỏi các kết quả tìm kiếm trực tuyến nếu người dùng có thể chứng minh dữ liệu đó không chính xác.

Thứ sáu, 09/12/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia