Năm 2021, Sacombank đạt 4.400 tỷ đồng lợi nhuận, nợ xấu giảm

Năm 2021, Sacombank đạt 4.400 tỷ đồng lợi nhuận, nợ xấu giảm

Mới đây, Sacombank (HoSE: STB) đã thông báo lãi trước thuế năm 2021 đạt hơn 4.400 tỷ đồng, tăng 32% so với năm trước, vượt 10% kế hoạch cả năm. Nợ xấu cuối năm được cải thiện so với đầu năm qua.

Cụ thể, nguồn thu chính của Sacombank trong quý IV/2021 đạt gần 2.500 tỷ đồng, giảm 17% so quý cùng kỳ năm trước. Nhưng cả năm 2021, thu nhập từ lãi của Sacombank tăng 4% so vớ năm 2020, đạt hơn 11.964 tỷ đồng.

Một số nguồn thu phi tín dụng cũng tăng trưởng như lãi từ dịch vụ trong quý IV/2021 đạt gần 2.000 tỷ đồng, tăng 84% so quý cùng kỳ trước đó. Cả năm 2021, thu từ dịch vụ tăng 16% so với năm 2020, đạt hơn 4.342 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lãi từ kinh doanh ngoại hối quý cuối năm qua của Sacombank giảm 16% khi chỉ thu về hơn 212 tỷ đồng. Cả năm 2021, lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm 9%, chỉ thu về 737 tỷ đồng.

Lãi từ hoạt động khác trong quý IV/2021 của Sacombank âm hơn 115 tỷ đồng và lũy kế cả năm qua giảm 59% so với năm 2020, chỉ ghi nhận hơn 457 tỷ đồng.

Quảng cáo

Lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư của Sacombank cũng giảm 64% trong quý IV/2021 khi chỉ đạt hơn 43,5 tỷ đồng. Nhưng cả năm tăng đến 74%, đạt 163,66 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong năm, Sacombank tiết giảm chi phí hoạt động 10%, chỉ còn hơn 9.829 tỷ đồng. Nhưng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 14%, trích ra hơn 3.475 tỷ đồng. Do đó, Ngân hàng báo lãi trước thuế đạt hơn 4.400 tỷ đồng, tăng 32% so với năm trước.

Như vậy, so với kế hoạch đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp thường niên cuối tháng 4/2021 ở mức 4.000 tỷ đồng lãi trước thuế đề ra cho năm 2021, Sacombank đã vượt 10% chỉ tiêu cả năm qua.

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản Sacombank tăng 6% so với đầu năm qua, lên mức 521.196 tỷ đồng. Cho vay khách hàng trong năm qua của Sacombank tăng 14%.

Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước tăng 21%, lên12.169 tỷ đồng, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác giảm đến 56%, còn 7.678 tỷ đồng, cho vay khách hàng tăng 14%, lên 387.929 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng xấp xỉ đầu năm ở mức 427.386 tỷ đồng.

Chất lượng tín dụng, Sacombank tại thời điểm cuối quý IV/2021 có phần cải thiện hơn so với đầu năm, tổng nợ xấu chỉ còn 5.721 tỷ đồng. Trong đó, nợ nghi ngờ giảm mạnh nhất. Kết quả, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay từ 1,7% xuống còn 1,47%.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Việc thị trường vốn bị kiểm soát chặt hơn cũng phần nào hỗ trợ cơ quan quản lý nhận diện các doanh nghiệp yếu kém để có các biện pháp khu trú riêng...

Thứ sáu, 03/02/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia