Năm 2022, Bình Dương xây đựng nhà ở xã hội nhiều nhất cả nước

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong năm 2022, cả nước khởi công xây dựng được 19 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp với khoảng 33.194 căn có tổng diện tích xây dựng khoảng 1,8 triệu m².

Trong đó, tỉnh Bình Dương là tỉnh có nhiều dự án nhà ở xã hội được triển khai xây dựng nhất với 05 dự án tương đương 20.978 căn hộ.

Theo sau là Thanh Hoá với 01 dự án có 3.000 căn hộ; TP. HCM có 04 dự án với 2.444 căn; tỉnh Quảng Ninh 02 dự án với 1.903 căn; tỉnh Kiên Giang 01 dự án với 765 căn; tỉnh Hà Nam 01 dự án với 564 căn; tỉnh Quảng Trị có 01 dự án với 180 căn, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 01 dự án với 97 căn.

Như vậy, tổng số lượng dự án nhà ở xã hội trong năm 2022 là 16 dự án quy mô 33.194 căn.

nhà ở xã hội

Đối với nhà ở công nhân, có 03 dự án quy mô 3.360 căn, trong đó tỉnh Quảng Ninh có 01 dự án với 1.000 căn, đáp ứng 5.500 chỗ ở; tỉnh Bắc Ninh có 01 dự án với 2.000 căn, đáp ứng 11.000 chỗ ở; TPHCM có 01 dự án, với 360 căn, đáp ứng 1.000 chỗ ở.

Đến thời điểm nay, cả nước có 301 dự án NƠXH khu vực đô thị và nhà ở công nhân khu công nghiệp, quy mô xây dựng khoảng 155.800 căn, với tổng diện tích hơn 7,7 triệu m² đã được hoàn thành. 

Trong thời gian tới, có khoảng 401 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 454.360 căn, với tổng diện tích khoảng 22,7 triệu m² tiếp tục được hoàn thiện. Trong đó, 245 dự án với quy mô 300.000 căn hộ đang thực hiện thủ tục đầu tư và có 156 dự án với quy mô 156.700 căn hộ đang đầu tư xây dựng.

Có thể bạn quan tâm